HLAVNÍ MENU
 

Aktuální data

Energetika ČR - základní údaje

 

Ukazatel

2014

1.čtvrtletí

2.čtvrtletí

3.čtvrtletí

4.čtvrtletí

Instalovaný výkon (MW)

20 954,3

 21 021,1

21 037,1 

21 922,9 

Výroba brutto (GWh)

23 669,4

20 426,5

19 226,2

22821,2

Spotřeba brutto (GWh)

18 680,9

16 340,5

15 737,5

14 464,1 

Dovoz elektřiny (GWh)

3 304,2

2 444,6

2 395,0 

 3 073,5

Vývoz elektřiny (GWh)

8 291,7

6 466,60 

5 828,50

7 555 

Zdroj: Energetický regulační úřad 

  

Výroba a instalovaný výkon - detail

Typ zdroje

Instalovaný výkon (MW)

Výroba brutto (GWh)

k 31.3.2014 k 30.6.2014 k 30.9.2014 k 31.12.2014 1Q2014 2Q2014 3Q2014  4Q2014

Parní elektrárny

10 844,9

10 872,4 

 10 880,3

 10 903,6

12 743,4

10 236,3

7 513,2

 12 026,9

Jaderné elektrárny

4 290,0

 4 290,0

 4 290,0

 4 290

8 148,6

7 248,3

6 965,7

 7 962,3

Vodní a přečerpávací elektrárny

2 222,0

2 248,8

2258,3 

2 261,3 

281,1

212,10

140,3

955,6 

Paroplynové, plynové a spalovací elektrárny

1 264,3

1 275,5

1 279,6

2 129,4 

526,8

457,3

408,5

1 527,3 

Fotovoltaické elektrárny

2 065,1

2 066,7 

 2 060,9

2 060,6 

383,2

820,3

712,8

 198,5

Větrné elektrárny

267,9

267,7 

 268,0

 278

136,4

108,5

80,9

150,7 

Celkem

20 954,3

21 021,1 

 21 037,1

 21 922,9

23 669,4

 20 426,5

 19 226,2

 22 821,2

Zdroj: Energetický regulační úřad 

  

Spotřeba elektrické energie v ČR  (GWh)
 

2014

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

Velkoodběratelé (VO)

7 485,7 7 445,70 7 422,0 7 500,5 

Maloodběratelé celkem (MO)

6328,3 4 780,5 4522,9  6 226,4

Z toho podnikatelé

2 146,1 1 719,7 1 668,7  2 149

Z toho domácnosti

4 182,2 3 060,8 2 854,2 4 077,4 

tuzemská spotřeba elektřiny - čistá*

15 508,2 13 666,7 13 256,2  14 791

tuzemská spotřeba elektřiny - hrubá**

18 680,9 16 340,5 15 737,5  17 779,1

Zdroj: Energetický regulační úřad

Legenda:

VO - odběratelé připojení na síť vvn (nad 52 kV) nebo vn (od 1 do 52 kV)

MO - odběratelé připojení na síť nn (do 1 kV)

Poznámky:

*) čistá spotřeba elektřiny= (výroba elektřiny + saldo) - (vlastní spotřeba na výrobu elektřiny + ztráty v sítích + spotřeba na přečerpání v PVE)

**) hrubá výroba elektřiny = výroba elektřiny + saldo

 

Roční data

Energetika ČR - základní údaje

Ukazatel

2013

2012

2011

2010

2009

Instalovaný výkon (MW)

 21 079

20 520

20 250

20 073

18 326

Výroba brutto (GWh)

 87 065

87 574

87 561

85 910

82 250

Spotřeba brutto (GWh)

 70 177

70 453

70 517

70 962

68 606

Dovoz elektřiny (GWh)

 10 571

11 587

10 457

6 642

8 586

Vývoz elektřiny (GWh)

 27 458

28 707

27 501

21 591

22 230

Zdroj: Energetický regulační úřad

 

Výroba a instalovaný výkon - detail

Typ zdroje

Instalovaný výkon (MW)

Výroba (GWh)

konec 2013

konec 2012

konec 2011

    2013

2012

2011

Parní elektrárny

 10 819,5

10 644,1

10 787,5

 44 737,0

47 261,0

49 973,0

Jaderné elektrárny

 4 290,0

4 040,0

3 970,0

 30 745,3

30 324,2

28 282,6

Vodní elektrárny

 2 229,2

2 215,7

2 201,1

 3 761,7

2 963,0

2 835,0

Plynová elektrárna

 1 338,1

1 270,9

1 101,5

 5 272,4

4 435,1

3 955,1

Fotovoltaická elektrárna

 2 132,4

2 086,0

1 971,0

 2 070,2

2 173,1

2 118,0

Větrné elektrárny

 270,0

263,0

218,9

 478,3

417,3

396,8

Celkem

 20 736,61

20 519,5

20 250,0

 87 064,9

87 573,7

87 560,6

Zdroj: Energetický regulační úřad

 

Hrubá výroba elektřiny v ČR (GWh)
     2013

2012

∆ 2013/2012

v %

2011

2010

Výroba elektřiny – hrubá celkem*

 87 064,9

87 573,7

 -0,58

87 560,6

85 910,1

Parní elektrárna 

 44 737,0

47 261,0

 -5,34

49 973,0

49 979,7

z toho černouhelná 

 5 246,6

4 887,4

 7,35

5 685,2

6 043,6

z toho hnědouhelná 

 35 927,7

39 143,8

 -8,21

41 092,2

40 907,4

z toho ostatní 

 3562,9

3 229,8

 10,31

3 195,6

3 028,7

Paroplynová elektrárna;

plynová a spalovací elektrárna

 5 272,4

4 435,1

 18,88

3 955,1

3 600,4

Vodní elektrárna 

 3 761,7

2 963,0

 26,96

2 835,0

3 380,6

Jaderná elektrárna 

 30 745,3

30 324,2

1,39

28 282,6

27 998,2

Větrná elektrárna 

 478,3

417,3

14,62

396,8

335,5

Fotovoltaická elektrárna 

 2 070,2

2 173,1

-4,74

2 118,0

615,7

Geotermální elektrárna 

 0

0,0

 0,0

0,0

0,0

Jiná alternativní elektrárna 

 0

0,0

 0,0

0,0

0,0

Zdroj: Energetický regulační úřad

Poznámka:

*hrubá výroba elektřiny= celková výroba elektřiny změřená na svorkách generátorů


Spotřeba elektrické energie v ČR (GWh)

 

   2013

2012

∆ 2013/2012

v %

2011

2010

Velkoodběratelé (VO)

 34 146,2

34 613,8

 -1,35

34 822,5

34 162,1

Maloodběratelé celkem (MO)

 22 887,5

22 681,2

 0,91

22 250,8

23 505,9

Z toho podnikatelé

 8 172,0

8 100,6

 0,88

8 050,5

8 478,4

Z toho domácnosti

 14 715,5

14 580,7

 0,92

14 200,3

15 027,5

tuzemská spotřeba elektřiny - čistá*

 58 656,3

58 798,6

 -0,24

58 634,3

59 255,2

tuzemská spotřeba elektřiny - hrubá**

 70 177,4

70 453,3

 -0,48

70 516,5

70 961,7

Zdroj: Energetický regulační úřad

Legenda:

VO - odběratelé připojení na síť vvn (nad 52 kV) nebo vn (od 1 do 52 kV)

MO - odběratelé připojení na síť nn (do 1 kV)

Poznámky:

*) čistá spotřeba elektřiny= (výroba elektřiny + saldo) - (vlastní spotřeba na výrobu elektřiny + ztráty v sítích + spotřeba na přečerpání v PVE)

**) hrubá výroba elektřiny = výroba elektřiny + saldoLegenda:VO - odběratelé připojení na síť vvn (nad 52 kV) nebo vn (od 1 do 52 kV)MO - odběratelé připojení na síť nn (do 1 kV)

 

Instalovaný elektrický výkon soustavy ČR (MW)

Forma

konec 1989

konec 1993

konec 2005

konec 2008

konec 2009

konec 2010

konec 2011

konec 2012

konec 2013

Parní elektrárny

11 398 10 997 10 656 10 687 10 720 10 768 10 788 10 644 10 819

Paroplynové elektrárny; plynové a spalovací elektrárny

0 0 800 903  2 183 1 024  1 102  1 271   1 338

Vodní elektrárny

1 433 1 479 2 159 2 180 2 183 2 203 2 201 2 216 2 229

Jaderné elektrárny

1 651 1 749 3 761 3 757 3 830 3 900 3 970 4 040 4 290

Větrné elektrárny; solární elektrárny

0 0 17 194 658 2 177 2 190 2 349 2402

Instalovaný výkon soustavy

14 483 14 227 17 412 17 724 18 326 20 073 20 250 20 520 20 737

Zdroj: Energetický regulační úřad