HLAVNÍ MENU
 

Hnědé uhlí

Hnědé uhlí - Těžba v ČR  

Společnost

2013 2012

∆  2012   /    2013

(v %)

 2011 2010 2009 2008
objem Podíl (*) objem Podíl (*) objem Podíl (*) objem Podíl (*) objem Podíl (*) objem Podíl (*)
mil. t % mil. t % mil. t % mil. t % mil. t % mil. t %

Severočeské doly     (Skupina ČEZ)

23,8 58,6 23,2 53,1 2,6 25,2 53,9 21,6 49,3 22,0 49,2 22,3 47,4

Vršanská uhelná   (Czech Coal)

6,8 16,7 13,8 31,6 -26,1 14,1 30,1 13,9 31,6 14,2 31,8 15,0 32,0

Severní energetická (včetně          Důl Kohinoor)

3,4 8,4

Sokolovská uhelná

6,5 16,0 6,7 15,3 -3,0 7,5 16 8,4 19,2 8,6 19,2 9,7 20,7

Celkem

40,6 100 43,7 100 -7,1 46,8 100 43,9 100 45,2 100 47,5 100

Zdroj: Hornická ročenka 2013, Těžební společnosti

Poznámky:

(*) Jedná se o údaj vztažený k celkové těžbě, nikoliv o podíl na trhu „volného“ uhlí (volné uhlí = uhlí nespotřebované v rámci skupiny, které je volně k dispozici pro odběratele mimo skupinu)

V roce 2013 se ze skupiny Czech Coal oddělila společnost Litvínovská uhelná a.s. (dnešní Severní energetická a.s), která těží hnědé uhlí v lomu ČSA. Společnost Severní energetická a.s je akcionářem společností Důl Kohinoor a.s. v likvidaci.

 

Odhad vytěžitelných zásob hnědého uhlí k 1.1.2014
 Společnost

Lom/Důl

Disponibilní zásoby k 1.1.2014 (mil.t)

Životnost při současné těžbě (rok)

Vršanská uhelná (Czech Coal)

Lom Vršany +

Jan Šverma

273,2

2058 (při těžbě 6 mil.t ročně)

Severní energetická

 

 

Důl Centrum    (Důl Kohinoor, a.s.)

 1,0  *

Lom ČSA

37,1

2021 (při těžbě 4,5 mil.t ročně)

Celkem

38,1

Severočeské doly 

(Skupina ČEZ)

 

 

Lom Bílina

145,4

2027 (při těžbě 10 mil.t ročně)

Lom Libouš

216,0

2028 (při těžbě 13 mil.t ročně)

Celkem

361,4

 Sokolovská uhelná

Lom Jiří +

Družba

136,2

2033 (při těžbě 6,5 mil.t ročně)

 

Celkem

808,9

Zdroj: těžební společnosti, MPO

* Společnost Důl Kohinoor a.s., v likvidaci - společnost ke dni 1.12.2012 vstoupila do likvidace, předpokládané ukončení činnosti je v roce 2015.

   

Černé uhlí

Černé uhlí - těžba v ČR (mil. t.)

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

8,800

11,206

11,265

11,435

10,621

12,198

12,455

Zdroj: výroční zprávy OKD a.s

 

Černé uhlí - těžba v ČR v roce 2013

Společnost

OKD, a. s.

   

Důl Karviná

 2 620 650 tun
Důl Darkov  2 651 350 tun
Důl ČSM  2 475 000 tun
Důl Paskov  863 000 tun

Zdroj: výroční zprávy OKD a.s, 2013

 

Odhad vytěžitelných zásob černého uhlí k 1.1.2014 (dle klasifikace JORC)

Důl Karviná

 

23,7 milionů tun 

(17,1 Mt prokázaných a 6,6 Mt pravděpodobných zásob)

Důl Darkov  

10,9 milionů tun 

(10,2 Mt prokázaných a 0,7 Mt pravděpodobných zásob)

Důl ČSM  

28,7 milionů tun 

(25,3 Mt prokázaných a 3,4 Mt pravděpodobných zásob)

Důl Paskov  

0,8 milionů tun 

(0,73 Mt prokázaných a 0,04 Mt pravděpodobných zásob)

Zdroj: New World Resources Plc (www.newworldresources.eu)